Wita Państwa DAKNA

DAKNA Námestovo, spółdzielnia produkcyjna była założona 16 maja 1996 r.. Położona jest w pięknej krajinie północnej Słowacji u podnóża Beskydów Orawskich, co bezpośrednio wpływa na strukturę produkcji rolnej.

Gospodarcza czynność spółdzielni jest orientowana głównie na chów bydła ze specializacją na produkcję surowego krowiego mleka, która tworzy nośny program produkcyjny a na chów owiec.
Grunty rolne są rozłożone w katastrach dziwięciu wsi w okolicy Namestowa i Dolnego Kubina na powierzchni 2929 ha; składają się głównie z użytków zielonych – 1839 ha, gruntów ornych – 975 ha i 115 ha sadu.

Produkcja roślinna jest orientowana na produkcję pasz objętościowych, uprawy zbóż, kukurydzy na kiszonkę, traw i ich mieszanek.
W sadzie owocowym są uprawiane kolorowe porzeczky i aronia.
Oprócz produkcji rolnej wykonuje również usługi rolne dla eksternych spółek jak również ma w dzerżawie część obiektów budowlanych.

Nasza spółdzielnia produkcyjna w konkursie czasopisma TOP AGRO już kilka lat z rzędu zajmuje trwałe miejsce w pierwszej dziesiątce firm w kategorii z niekorzystnymi warunkami gospodarowania.